Ing. Jaroslav Králik

Podpora BOZP a ochrany pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Ochrana pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ing. Jaroslav Králik

Školenia o BOZP a OPP

Ing. Jaroslav Králik

Realizácia potrebných kontrol

Cenník

Cenník služieb BOZP

Organizácie, ktorých činnosti sú zahrnuté v prílohe č.1 Zákona 124/2006

Spracovanie úvodného auditu BOZPcena v €
do 50 zamestnancov 120
od 51 do 200 zamestnancov 200
nad 200 zamestnancov 280
Výkon služby autorizovaného technika BOZPcena v €/mesiac
do 20 zamestnancov 40
od 21 do 50 zamestnancov 80
od 51 do 100 zamestnancov 100
nad 100 zamestnancov individuálna dohoda
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZPcena v €
do 50 zamestnancov 150
od 51 do 200 zamestnancov 250
nad 200 zamestnancov 350
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentáciepodľa rozsahu
Vstupné školenie zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 18
nad 10 zamestnancov 16
Periodické školenie zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 15
nad 10 zamestnancov 13
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadokcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 22
nad 10 zamestnancov 18
Mimoriadne školeniepodľa rozsahu

Organizácie, ktorých činnosti nie sú zahrnuté v prílohe č.1 Zákona 124/2006

Spracovanie úvodného auditu BOZPcena v €
do 20 zamestnancov 50
od 21 do 50 zamestnancov 70
nad 50 zamestnancov 150
Výkon služby autorizovaného technika BOZPcena v €/mesiac
do 20 zamestnancov 30
od 21 do 50 zamestnancov 60
od 51 do 100 zamestnancov 80
nad 100 zamestnancov individuálna dohoda
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZPcena v €
do 50 zamestnancov 120
od 51 do 200 zamestnancov 180
nad 200 zamestnancov 240
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentáciepodľa rozsahu
Vstupné školenie zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 15
nad 10 zamestnancov 13
Periodické školenie zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 11
nad 10 zamestnancov 13
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadokcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 18
nad 10 zamestnancov 16
Mimoriadne školeniepodľa rozsahu

Cenník služieb OPP

Spracovanie úvodného auditu OPPcena v €
do 50 zamestnancov 110€
od 51 do 200 zamestnancov 200€
nad 200 zamestnancov 280€
Výkon služby autorizovaného technika POcena v €/mesiac
do 10 zamestnancov 25
od 11 do 30 zamestnancov 35
od 31 do 60 zamestnancov 50
nad 60 zamestnancov Individuálna dohoda
Spracovanie kompletnej dokumentácie OPPcena v €
do 50 zamestnancov 140
od 51 do 200 zamestnancov 250
nad 200 zamestnancov Individuálna dohoda
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentáciedohodou podľa rozsahu
Vstupné školenie zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 18
nad 10 zamestnancov 16
Periodické školenie zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 15
nad 10 zamestnancov 13
Školenie vedúcich zamestnancovcena v €/osoba
do 10 zamestnancov 22
nad 10 zamestnancov 18
Školenie protipožiarnych hliadok18€/osoba
Mimoriadne školeniepodľa rozsahu a dohody

Ceny sú uvedené bez DPH.